Korice i stranice su napravljene od meke tkanine, a svaka strana tihe knjige zahteva da se na njoj nešto radi.
Tiha knjiga predstavlja aktivnu knjigu za mališane koja podstiče njihove prstiće na akciju i svaka strana je nova igra.
Sa knjigom se možete igrati sami ili u društvu.
Sadržaj vaše knjige birate sami prema željama vaše dece!